Công văn Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc về việc phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng đến năm 2020

Thứ tư - 15/04/2020 10:07
Gửi lại công văn hưởng ứng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. GVCN triển khai gấp và hoàn thành gửi bài thi tham gia trước thời gian theo quy định. GVCN có thể phối hợp với GV bộ môn Văn của lớp mình, nếu cần thì có thể qua đc Thanh để HS tham gia nhiều và tốt nhất nhé!
Công văn Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc về việc phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng đến năm 2020
            UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 77 /KH-SVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Hà Tĩnh, ngày  27 tháng  02  năm 2020
                
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi sơ khảo Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020
trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhThực hiện Công văn số 426/BVHTTDL-TV ngày 04/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020;  Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch cuộc thi "Đại sứ Văn hóa Đọc" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:
A. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh, thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
Thông qua cuộc thi khẳng định ví trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành phát luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
Thí sinh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hà Tĩnh là thí sinh có những chia sẻ thể hiện tốt nhất sự ham thích đọc sách, hiểu được lợi ích đọc sách và có nhiều ý tưởng sáng tạo, giàu tính khả thi trong việc chia sẻ niềm yêu thích đọc sách tới cộng đồng.
1. Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh Hà Tĩnh.
B. THỂ LỆ CUỘC THI
I. Đối tượng tham gia
Cuộc thi dành cho tất cả học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
II. Nội dung cuộc thi
1. Nội dung: Theo Thể lệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có Công văn số 58/BVHTTDL-TV và Thể lệ kèm theo).
2. Hình thức thi:
- Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập tại lớp, trường đang theo học.
- Đối với các bài thi quay clip, yêu cầu lưu ở USB, Đĩa CD, Email.
III. Quy định về bài dự thi
- Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết hoặc quay clip.
- Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt (riêng Đề 3, có thể dùng thêm tiếng Anh).
- Thí sinh cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh... của người khác trong bài dự thi.
- Bài thi khi được lựa chọn tham dự vòng chung khảo phải được chỉnh sửa lỗi chỉnh tả, lỗi văn bản và không có bất kì ký hiệu nào khác ghi trên bài.
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các bài thi đạt giải để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.
IV. Phạm vi, thời gian tổ chức cuộc thi, địa chỉ nhận bài dự thi
1. Quy mô tổ chức cuộc thi
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 được tổ chức đối với cá nhân tại mục I của Thể lệ này.
- Các bài thi đạt giải tại vòng sơ khảo được chọn và gửi đi tham gia vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội.
2. Thời gian, số lượng, địa chỉ nhận bài thi
- Thời gian:
+ Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu gửi kèm) trước ngày 20/4/2020.
+ Thời gian chấm thi: từ ngày 24/04/2020 đến ngày 28/04/2020
+ Thời gian trao giải: dự kiến vào cuối tháng 5/2020.
- Số lượng bài dự thi:
+ Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, mỗi huyện sơ tuyển, chọn ra 10 bài thi chất lượng tham gia.
+ Mỗi trường THPT tổ chức sơ tuyển, chọn ra 03 bài thi chất lượng tham gia.
  • Địa chỉ nhận bài dự thi: Thư viện tỉnh Hà Tĩnh, số 17, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đối với các bài quay clip, ngoài việc gửi USB, Đĩa CD, yêu cầu gửi file qua địa chỉ mail: thuvienhatinh@gmail.com.
(Lưu ý: Cấp Tiểu học và Trung học cơ sở sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã nộp về Thư viện tỉnh. Cấp Trung học phổ thông sẽ do các Trường tổng hợp bài dự thi và báo cáo số lượng bài dự thi, gửi trực tiếp về Thư viện tỉnh).
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Cơ cấu giải Phần thưởng
(cho 01 giải)
Số lượng Ghi chú
Giải đặc biệt Trị giá 1000.000đ/giải 01  
Giải cá nhân
Chia sẻ cảm tưởng hay nhất Trị giá 600.000đ/giải 03 Mỗi cấp gồm 01bài thi đạt giải
Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất Trị giá 600.000đ/giải 03 Mỗi cấp gồm 01bài thi đạt giải
Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất Trị giá 600.000đ/giải 03 Mỗi cấp gồm 01bài thi đạt giải
Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất Trị giá 600.000đ/giải 03 Mỗi cấp gồm 01bài thi đạt giải
Bài thơ khuyến đọc hay nhất Trị giá 600.000đ/giải 03 Mỗi cấp gồm 01bài thi đạt giải
Câu chuyện viết tiếp hay nhất Trị giá 600.000đ/giải 03 Mỗi cấp gồm 01bài thi đạt giải
Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất Trị giá 600.000đ/giải 03 Mỗi cấp gồm 01bài thi đạt giải
Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất Trị giá 600.000đ/giải 03 Mỗi cấp gồm 01bài thi đạt giải
Giải tập thể
Trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nhiều thí sinh đạt giải Tủ sách trị giá 5.000.000đ/ giải 01  
Trường có nhiều thí sinh tham gia đạt giải Tủ sách trị giá 5.000.000đ/ giải 01  
Trường có nhiều thí sinh đạt giải Tủ sách trị giá 5.000.000đ/ giải 01  
Giải phụ
  Trị giá 400.000đ/giải 05  
Tùy thuộc vào chất lượng bài thi, Ban giám khảo có thể chọn cơ cấu giải ít hoặc nhiều hơn ở các cấp học.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu ban hành kế hoạch, thể lệ cuộc thi; tổ chức phát động, đăng tải thông tin về cuộc thi, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và triển khai thực hiện nội dung chương trình hoạt động đến cơ quan, đơn vị liên quan.
- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm, trao giải, gửi bài dự thi đạt giải vòng sơ khảo để tham gia vòng chung khảo vào đầu tháng 9/2020 tại Hà Nội.
- Tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng, báo cáo tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 gửi về Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức phát động cuộc thi đến các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; cử thành viên tham gia Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.
- Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã và các trường trung học phổ thông làm đầu mối triển khai. Nhận và sơ tuyển các bài thi đạt chất lượng, hiệu quả; gửi bài dự thi, ảnh chụp sơ truyển (gửi email) và báo cáo số lượng bài thi về Thư viện tỉnh (theo biểu mẫu gửi kèm) trước ngày 10 tháng 4 năm 2020.
3. Thư viện tỉnh
- Tham mưu Kế hoạch, xây dựng dự toán tổ chức cuộc thi trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nhận bài; chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo để tổ chức chấm thi vòng sơ khảo; phần thưởng cho các giải vòng sơ khảo; Thông tin đến các thí sinh đạt giải, nhận giải.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sơ khảo Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn./.

 
Nơi nhn:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc, các Phó GĐ S;
- Thư viện tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu:  VT, QLVH.
- Gửi  VB Điện tử
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan 
 
 
MẪU
 
 
MÃ BÀI DỰ THI
(Do Ban tổ chức ghi)

 

THÔNG TIN DỰ THI
CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2020 ”

 
  1. Thông tin của thí sinh dự thi
Họ và tên: ...........................................................................................................................................................................................
Ngày sinh: ..........................................................................................................................................................................................
Lớp: ............................................................................................................Trường: ......................................................................
Xã/phường ........................................................................ Huyện: ..........................................................................................
Số điện thoại cá nhân (nếu có): ..................................................................................................................................
Email (nếu có): ..................................................................................................................................

 
  1. Thông tin trường
Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................................................
Thầy/cô phụ trách cuộc thi: .............................................................................................................................................
Số điện thoại: .................................................................... Email: ................................................................................................
  1. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)
Họ và tên bố/mẹ    : ...............................................               Nghề nghiệp: ......................................................
Số điện thoại: ...................................................................                            Email: ........................................................................
Địa chỉ gia đình: ..........................................................................................................................................................................

 
  THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
MẪU
SỞ GD-ĐT HUYỆN ……..PHÒNG GD-ĐT HUYỆN
Số:         /BC-TVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng     năm 2020

BÁO CÁO TỔ CHỨC
CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2020” VÒNG SƠ TUYỂN

I. Thông tin chung:                           
- Tên đơn vị:
- Cán bộ phụ trách hoạt động:
- Số điện thoại:                           Email:
- Số học sinh tham gia cuộc thi:                        , trong đó:
+ Số học sinh tiểu học:
+ Số học sinh trung học cơ sở:
+ Số học sinh trung học phổ thông:
- Số trường tham gia cuộc thi:                          , trong đó:
+ Số trường tiểu học:
+ Số trường trung học cơ sở:
+ Số trường trung học phổ thông:II. Danh sách thí sinh tham dự vòng sơ khảo
 
TT HỌ VÀ TÊN Lớp Trường Đề thi Cuốn sách đề cập tới Nhà xuất bản Hình thức bài dự thi SĐT và email liên hệ
Văn bản Thuyết trình
1                  
2                  
3                  
Lưu ý:
- Tại mục 2, phần II: nội dung cuốn sách đề cập tới cần ghi tên các cuốn sách thí sinh chia sẻ hoặc viết tiếp (thí sinh dự thi đề 1, đề 2 hoặc đề 3);
- Riêng phần thuyết trình để tránh thất lạc phần video của thí sinh, yêu cầu các phòng GD-ĐT các huyện sơ tuyển tập hợp các bài dự thi vào USB/Đĩa CD/Emaill… và gửi về Thư viện tỉnh; tên bài dự thi ghi theo cấu trúc : Tên huyện – Họ và tên thí sinh – Cấp học – Đề thi – Giải thưởng sơ tuyển (nếu có)  - (Nội dung bài thuyết trình: Toàn bài/ Minh họa bổ sung/ Chỉ câu 1/ Chỉ câu 2.
- Báo cáo gửi về theo đường công văn và đồng thời gửi qua email: thuvienhatinh@gmail.com./.
 
    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở Website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn bài viết của Website https://thcsphanhuychu.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PCGD
BO GDDT
SMAS
Violet
Bo GDDT
Trường học kết nối
ViettelStudy
Youtube

Giới thiệu về Trường THCS Phan Huy Chú, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Có thể nói rằng đây cũng là kiệt tác của lãnh đạo phòng Giáo dục đào tạo huyện Thạch Hà bấy giờ. Sau nhiều năm liền nghiên cứu và thí điểm; nhờ sự quan tâm sâu, sát, của lãnh đạo phòng đặc biệt là thầy: Lê Thuần Tứ cùng với sự lăn lộn trực tiếp của thầy và trò mà điển hình là thầy Lê Đức Hân và...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây