Nội dung bài học buổi 3 8ABC: Tenses

Thứ hai - 06/04/2020 11:34
Nội dung bài học buổi 3 8ABC: Tenses
6/4/2020
Lesson 8 (8C): Clauses 2
Lesson 11 (8AB): Clauses 2
I. The Simple Present Tense (HTĐ):
1) Use:
a) Hành động lặp đi lặp lại (once/twice/three times a week/year/month...)  
b) Lịch trình/ Hành động tượng lai
c) Sự thật
d) Thói quen (Habit) : usually, often, always
e)  Chân lý
f) Hiện tượng tự nhiên
g) Sở thích (like/love/hate/enjoy...)
Matching:
            1. The Sun rises in the East and sets in the West.=> f
            2. She usually reads books on bed in the evening => d
            3. My mom likes eggs but she hates chicken => g
            4. The bus for the excursion to the chocolate factory leaves at 8 am tomorrow => b
            5. They visit their aunt once a month => a
            6. She lives in the city with her uncle. => c
            7. Uncle Ho is always in our heart. => e
2) Signs
+ Adv of frequency

+ once/ twice...
+ every +time...
+ after school.....
3) Simple Present for Future (schedule: lịch trình- tương lai)
- The debating Competition (take)__takes__ place in the Main Hall on April 3rd


II. The Past Perfect Tense (QKHT):
1) Form:
+          S + had (Adv)  + PII....
-           S + hadn't + PII......
?          (Wh) + had + S + PII.... (Adv) ....?
2) Use:
+ 1 hành động xảy ra và kết thúc trước 1 thời điểm trong quá khứ.
Dấu hiệu: before/ by.../ by the end of ...
+ 1 hành động xảy ra và kết thúc trước 1 hành động khác trong quá khứ
Dấu hiệu: before/ after/ by the time + S + Vpast....
3) Lưu ý:
+ By the time + S + Vpast...., S + had + PII....
VD: By the time we moved to the office, he had gone home.
+ Before + S + Vpast ...., S + had + PII....
= Before + Ving....., S + had + PII....
VD: Before he went to bed last night, he had finished all his homework.
=> Before going to bed last night, he had finished all his homework
+ After + S + had + PII...., S + Vpast....
= After + Ving....., S + Vpast.....
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây