Unica

Danh mục các đầu sách Lịch sử & Pháp luật nhà nước

Thứ tư - 16/09/2020 00:39

Danh mục các đầu sách Lịch sử & Pháp luật nhà nước

Tổng hợp các đầu sách về chủ để Lịch sử,Giáo dục và Pháp luật nhà nước. Các đầu sách được chọn lọc theo các chủ đề như lịch sử tỉnh Hà Tĩnh, Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Đảng bộ Huyện Thạch Hà, Sách về giáo dục Hà Tĩnh, cũng như các đầu sách về kỹ năng, quản lý giáo dục.. Mời độc giả cùng ghé thăm Thư viện và chọn đọc những đầu sách mình yêu thích nhé.
DANH MỤC SÁCH LỊCH SỬ, ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT
 
TT TÊN SÁCH THAM KHẢO
1 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
2 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
3 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
4 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
5 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
6 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
7 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
8 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
9 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
10 Hà Tĩnh 30 năm kháng chiến
11 Lịch sử đảng bộ Hà Tĩnh
12 Lịch sử đảng bộ Hà Tĩnh
13 Lịch sử đảng bộ Hà Tĩnh
14 Lịch sử đảng bộ Hà Tĩnh
15 Lịch sử đảng bộ Huyện Thạch Hà
16 Lịch sử đảng bộ Huyện Thạch Hà
17 Lịch sử đảng bộ Huyện Thạch Hà
18 Lịch sử đoàn và phong trào thanh niên
19 Lịch sử giáo dục Hà Tĩnh
20 Các nhà khoa bảng Hà Tĩnh
21 Tài liệu…
22 Năm tháng mãi còn ghi
23 Giáo dục Hà Tĩnh
24 Giáo dục Hà Tĩnh
25 Giáo dục Hà Tĩnh
26 Quản lý giáo dục trung học
27 Quản lý giáo dục trung học
28 Quản lý giáo dục trung học
29 Hệ thống trung tâm học tập…
30 Hệ thống trung tâm học tập…
31 Tài liệu học tập…
32 Lịch sử đảng bộ Hà Tĩnh
33 Quy định mới về chế độ hội họp
34 Các văn bản pháp quy
35 Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ…
36 Ngành giáo dục đào tạo
37 Thông tin khoa học
38 Thông tin khoa học
39 Tổ chức thương mại thế giới WTO
40 Giáo dục Việt Nam 1945-2010 T1
41 Giáo dục Việt Nam 1945-2010 T2
42 Hội nhà báo Việt Nam
43 Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực
44 Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực
45 Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực
46 119 câu hỏi và giải đáp
47 Quan hệ quốc tế thế kỉ XX
48 10 công việc chuyên viên…
49 Những tình huống thường gặp…
50 Những tình huống thường gặp…
51 500 tình huống quản lý
52 500 tình huống quản lý
53 500 tình huống quản lý
54 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
55 Dẫn luận ngiên cứu văn học
56 Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam
57 Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam
58 Luật đấu thầu, luật xây dựng và nghị định…
59 Hỏi và giải đáp
60 Bàn về giáo dục Việt Nam
61 Hỏi và đáp về pháp lệnh…
62 Giáo dục về phòng chống ma túy
63 Những câu chuyện pháp luật
64 Giáo dục về phòng chống các hành vi…
65 Hiểu biết về an toàn giao thông
66 Phổ biến kiến thức về phòng chống…
67 Phổ biến kiến thức về an toàn giao thông HD
68 Sổ tay phổ biến pháp luật
69 Những câu chuyện pháp luật
70 Trái tim đồng lộc
71 Luật bầu cử đại biểu quốc hội
72 Trái tim đồng lộc
73 Luật bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em
74 Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ…
75 Luật đất đai
76 Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ…
77 Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý
78 Quyền và nghĩa vụ công dân
79 Công vụ công chức nhà nước
80 Luật ngân sách nhà nước
81 Vai trò của pháp luật
82 Một số vấn đề về phổ biến pháp luật
83 Một số vấn đề về phổ biến pháp luật
84 Vai trò của pháp luật
85 Vai trò của pháp luật
86 Sổ tay thuật ngữ pháp luật phổ thông
87 Sổ tay thuật ngữ pháp luật phổ thông
88 Sổ tay thuật ngữ pháp luật phổ thông
89 Câu chuyện và tình huống pháp luật
90 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
91 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
92 Hỏi và đáp pháp luật giao thông đường bộ
93 Hỏi và đáp pháp luật giao thông đường bộ
94 Hỏi và đáp pháp luật giao thông đường bộ
95 Luật điền kinh
96 Sự thật về vụ án Hồ Dân Đàm
97 Gia đình xã hội
98 Giáo dục gia đình
99 Gia đình và dân tộc
100 Sổ tay hướng dẫn phối hợp các hoạt động gdds…
101 Môi trường và sức khỏe
102 Truyện kể về phong tục...
103 ruyện kể về phong tục...
104 Nghệ thuật thuyết phục
105 Nghệ thuật giao tiếp hàng ngày
106 Giáo dục trẻ em vị thành niên
107 Nghệ thuật giao tiếp ứng xử
108 Gia đình, nhà trường, xã hội
109 Các vùng văn hóa Việt Nam
110 Phép xã giao
111 Nghệ thuật nói trước công chúng
112 Giáo dục trẻ em vị thành niên
113 phép dùng người
114 Giáo dục kỹ năng sống
115 Tủ sách giáo dục lối sống 1
116 Tủ sách giáo dục lối sống 2
117 Tủ sách giáo dục lối sống 3
118 Truyện kể về phong tục truyền thống
119 Truyện kể về phong tục truyền thống
120 Suy ngẫm và lựa chọn t1
121 Suy ngẫm và lựa chọn t2
122 Suy ngẫm và lựa chọn t3
123 Hãy vượt qua tính ỳ tâm lý
124 Hãy vượt qua tính ỳ tâm lý
125 Hãy vượt qua tính ỳ tâm lý
126 Hãy vượt qua tính ỳ tâm lý
127 Bài toán cuộc đời
128 Bài toán cuộc đời
129 Tục ngữ ca dao Việt Nam
130 Tục ngữ ca dao Việt Nam
131 Phòng chống ma túy và quyền trẻ em
132 Phòng chống ma túy và quyền trẻ em
133 Giáo dục trật tự an toàn giao thông
134 Giáo dục trật tự an toàn giao thông
135 Giáo dục trật tự an toàn giao thông
136 Tìm hiểu công tác phòng chống ma túy
137 Tìm hiểu công tác phòng chống ma túy
138 Tìm hiểu công tác phòng chống ma túy
139 Cẩm nang lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn
140 Cẩm nang lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn
141 Cẩm nang lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn
142 Cẩm nang lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn
143 Giáo dục pháp luật…
144 phòng chống bệnh cận thị và cong vẹo cột sống
145 phòng chống bệnh cận thị và cong vẹo cột sống
146 phòng chống bệnh cận thị và cong vẹo cột sống
147 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
148 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
149 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
150 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
151 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
152 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
153 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
154 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
155 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
156 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
157 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
158 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
159 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
160 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
161 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
162 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
163 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
164 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
165 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
166 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
167 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
168 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
169 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
170 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
171 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
172 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
173 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
174 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
175 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
176 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
177 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
178 Sổ tay chăm sóc nghiện HIV
179 Thực hành kỹ năng sống lớp 9
180 Thực hành kỹ năng sống lớp 9
181 Thực hành kỹ năng sống lớp 9
182 Bác Hồ và những bài học…9
183 Bác Hồ và những bài học…9
184 Bác Hồ và những bài học…9
185 Bác Hồ và những bài học…8
186 Bác Hồ và những bài học…7
187 Bác Hồ và những bài học…6
188 Thực hành kỹ năng sống lớp 8
189 Thực hành kỹ năng sống lớp 7
190 Thực hành kỹ năng sống lớp 6
191 Văn hóa giao thông lớp 9
192 NT
193 NT
194 NT
195 NT
196 Văn hóa giao thông lớp 8
197 NT
198 NT
199 NT
200 NT
201 Văn hóa giao thông lớp 7
202 NT
203 NT
204 NT
205 NT
206 Văn hóa giao thông lớp 6
207 NT
208 NT
209 NT
210 NT
   

Tác giả bài viết: Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
TOP PHẦN MỀM ĐƯỢC TẢI NHIỀU
SHopee
Shopee
Shopee
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây